10 belangrijkste regels van basketbal die je moet kennen

Hoeveel regels zijn er in het basketbalspel van vandaag? Dat is eenvoudig. Er zijn 10 spelregels, plus natuurlijk een groot aantal artikelen en sub artikelen. Toch gelden 10 basisregels als leidraad voor het correct kunnen spelen van het spel.

Er zijn een aantal overtredingen en schendingen die basketbalcoaches aan beginners moeten leren, maar het beste is om hen de belangrijkste basketbalregels aan te leren. Jeugdigen op jonge leeftijd aanleren van sterke fundamenten, is een sleutel tot het ontwikkelen van spelers.

De moeilijkste klus van een coach kan zijn dat jeugdbasketbalspelers een fout begaan of de bal verkeerd dribbelen. Het correct kunnen dribbelen van de basketbal is misschien wel het belangrijkste fundament. Ben je trouwens in balbezit, kun je slechts voortbewegen door te dribbelen.

Stuw de spelers klaar voor het spel met deze 10 belangrijke basketbalregels:

  • Dribbelende overtredingen. Ja, er zijn er veel. Een dribbelaar kan en mag zich niet voortbewegen door met de bal meer dan 1½ stap te lopen; dit wordt afgefloten, “traveling” of “walking”. “Double dribbel” door de bal met beide handen te dribbelen of een dribbel te doen, te stoppen en opnieuw te dribbelen. “Dragen” van de basketbal, door met je hand te ver aan de zijkant of onder de bal te plaatsen. Deze zijn enkel toegestaan bij het maken van een lay-up of bij een poging van een pass. Verwisselen van pivotvoet, terwijl je de bal vasthoudt.
  • Beginners zullen misschien niet veel 3-pointers doelen, maar laten ze begrijpen dat een vrije worp één punt waard is. Een velddoelpunt is twee punten waard en een 3-pointer is goed voor drie punten.
  • Tip-off / Sprongbal. Het spel begint met twee tegenstanders, en de scheidsrechter die de basketbal opwerpt in de middelste cirkel, die elk springen om de bal naar een teamgenoot te tippen. Het team dat de tip niet wint, krijgt de balbezitspijl en krijgt de basketbal de volgende keer dat het vastzit tussen tegenstanders. De teams schakelen de pijl voor balbezit uit bij elke sprongbalsituatie of aan het begin van een quarter of bij de helft. Een springbal zal alleen opnieuw gebruikt worden aan het begin van een overtijdperiode. De balbezitspijl wordt dan weer gebruikt.
  • Persoonlijke fouten. Een speler moet zichzelf beheersen en zal een fout toegewezen krijgen voor acties zoals: slaan, vasthouden, duwen en laten struikelen. Overtredingen kunnen zowel voor de aanval als de verdediging gefloten worden, en elke speler wordt gediskwalificeerd als hij vijf fouten maakt (de NBA gebruikt zes fouten).
  • Charging / Blokking fouten. Het is vaak niet gemakkelijk voor een scheidsrechter deze fouten te bepalen. Een charge is een aanvallende fout die gepleegd wordt wanneer een speler over een verdedigende speler duwt of rent. De bal wordt toegekend aan de verdediging. Een verdediger moet zijn positie bepalen voor de aanvallende speler of wordt na contact een fout toegewezen voor blokkering van de aanvallende speler.
  • Vrijeworplijn overtreding. Niemand mag bij het nemen van een vrije worp de bucket binnengaan, alvorens de bal de basket heeft geraakt.
  • Tien-seconden overtreding. Bij het verplaatsen van de basketbal vanaf de verdedigingshelft, heeft een jongensbasketbalteam 10 seconden om de bal over de middenlijn te krijgen. Als het aanvallend team de overtreding begaat, wordt de bal toegekend aan de verdediging. Deze regel wordt niet gebruikt in alle niveaus van meisjesbasketbal. (de NBA gebruikt tegenwoordig 8 seconden).
  • Backcourt violation. Als het aanvallend team de basketbal langs de middenlijn beweegt, is het niet toegestaan ​​dat de bal terug over de lijn gaat naar hun verdedigingshelft tijdens ze in balbezit zijn. Als de aanval deze overtreding begaat, wordt de bal toegekend aan de verdediging. Als de verdediging de bal over de zijlijn of uitlijn slaat, kan het aanvallend team de bal via hun verdedigingshelft binnenkrijgen en opnieuw beginnen.
  • Drie-seconden regel. Een aanvallende speler mag niet langer dan drie seconden onder de basket staan. Als het aanvallende team de overtreding begaat, wordt de bal toegekend aan de verdediging. (de NBA kent ook de verdedigende drie-seconden regel). Op de jongste niveaus kan de regel aangepast worden naar vijf seconden.
  • Overtreding van vijf seconden. Bij spelhervatting vanuit de zijlijn of uitlijn moet degene die de pass geeft, de basketbal binnen vijf seconden afstaan. Anders wordt de bal toegekend aan de verdediging. Als een aanvallende speler goed wordt bewaakt, mag hij de bal niet langer dan vijf seconden vasthouden zonder te dribbelen, voorbij te gaan of te doelen.

Hier heb je dus de basisregels in het kort uitgelegd. De NBA heeft enkele uitwijkingen van deze regels, die voor die competitie zijn toegestaan. Wordt er internationaal deelgenomen, geschiedt alles volgens de regels van de FIBA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *